ATATÜRK VE MU KITASI | Sfenks Portal
arama

ATATÜRK VE MU KITASI

Mustafa Kemal Atatürk, zekası ve ileri görüşlülüğü sayesinde bir ülkeyi diğer devletlerin zulmünden kurtarmıştır. O büyük bir devlet adamı olarak görülür ve tarihte yaptığı savaşlar ve başarılar anlatılır.
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin
  • 1 Star (No Ratings Yet)
    Loading...

      Onun tarihe ve Türk milletine olan sevgisi herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu yüzden Atatürk Türkler’in tarihini bilmek istiyordu. O aslında Türklerin tarih kitaplarında yazdığı gibi Orta Asya’dan çıktıklarını kabul etmiyordu. Ona göre Türkler çok eski bir taihe sahipti.

Atatürk MU Kıtasını Araştırıyor

     MU kıtası binlerce yıl önce batmış ve hala bulunamamış devasa bir kıtadır. Bazı destanlar ve tarihten bu yana konuşulan efsaneler MU kıtasının varlığına işaret ediyor. Atatürk’te MU kıtasını merak ediyor ve Türkleri’in tarihinin bu kıtadan geldiğini ileri sürüyordu. Atatürk bunu öğrenmek için 1930’da Türk Tarih Kurumunu kurdu. Atatürkün isteğiyle birçok bilim adamı ve araştırmacı ülkeye davet edildi. Yine de Türklerin nereden geldikleri tam olarak açıklık kazanmadı. 1932’de emekli General Tahsin bey Atatürk’ü ziyaret etti. Atatürk’e maya dili ile Türkçe dili arasındaki benzerliklerden bahsetti. Mayalar, Meksika’da yaşamışlar , tarih kitaplarına göre ise Türkler Orta Asya’dan gelmişlerdi. Bu kilometrelerce uzaklığa rağmen Atatürk konuyla ilgilendi. Tahsin bey’i Meksika’ya elçi olarak atayan Atatürk, Tahsin bey’in iki dil arasındaki benzerliklerini ortaya çıkarmasını istedi.

            Tahsin Bey Meksika’da

Bu görev üzerine Meksika’ya giden Tahsin bey’e Amerikalı arkeolog William Niven’in bulduğu tabletlerden bahsettiler. Bu tabletlerde Maya dilinin kökleri vardır. Tahsin bey Maya dili ile Türk dili arasındaki benzerliği bu tabletlerde arayan Tahsin bey, şaşkınlık içinde kaldı. Çünkü tabletler, MÖ. 200.000 ile 70.000 yılları arasında Pasifik’de yer almış bir kıtayı haber veriyordu. Kıtanın adı MU olarak geçiyordu ve bu kıta Avusturalyadan birkaç kat büyüktü. Tabletlerde yazılanlara göre, yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra deprem veya tufan sonucu battığı söyleniyordu.

    Diğer Tabletler ve MU Kıtası

       İngiliz Albay James Churcward Hindistandaki tabletleri Tahsin beye bilgi olarak sundu. Bunlarda kayıp kıta MU kıtası ile ilgiliydi. Tahsin bey öğrendiklerini düzenli olarak Atatürk’e rapor ediyordu. Mustafa Kemal Churcward’ın  MU kıtasıyla ile ilgili yazdığı kitapları Türkiye’ye getirtti ve Türkçe’ye çevrilmeleri için heyet görevlendirdi. Türkçe’ye çevrilen metinler Ataürk’e teslim edildi. Atatürk özellikle insanın yaradılışını anlatan bölümlerle ilgilenmişti. Bölümlerde MU’nun insanlığın ana vatanı olduğu nüfusun 64 milyona çıktığı anlatılıyordu. Tercümelerde Maya dili de dahil tüm insanların MU dilinden türediği belirtiliyordu.  Atatürk önce Türkler’in kökenini ve MU dilinin Türkçe ile bağlantısını incelemiş sonra da  MU sembollerini Latin alfabesiyle karşılaştırmıştı. Emekli General Tahsin Mayatepek Meksika’daki araştırmalarında Maya, Aztek, ve İnka uygarlıklarının Türkler’in kullandığı eşyalara benzer eşyalar kullandığını Atatürk’e iletmişti. Davullar, kalkanlar, üzerlerindeki ay ve yıldız sembollerine kadar bizimkilere benziyordu. Tahsin Mayatepek, 3 ciltlik bir defter hazırlayarak Atatürk’e iletti.

          Atatürk o yıllarda Türkler’in tarihini araştırarak Türkler hakkında bilgiler edindi. Belki de bizler tabletlerde yazıldığı gibi MU kıtasından gelen medeniyetlerdik. Belki de bilinenin aksine Orta Asya’dan değil, tarihin çok eski zamanlarında batık kıta MU’nun torunlarıydık.